Dopravní inženýrství

Generel dopravních systémů České Budějovice (1995)

Komplexní průzkum dopravy České Budějovice (1992, 1998)

Komplexní průzkum dopravy Český Krumlov (1994), Třeboň (1994, 2007)

Směrový průzkum individuální automobilové dopravy Pelhřimov (1994), Příbram (1996), Tábor (1996)

Kalibrace matematického modelu IAD Tábor (2007)

Celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR na území města Českých Budějovic (2000, 2005)

Návrh městské dopravní politiky a dopravní prognóza města Český Krumlov (1995)

Dopravní prognóza a zásady městské dopravní politiky Tábor (1998)

Směrový průzkum MHD Tábor (1997)

Generel dopravy prostoru Mydlovary - Zliv - Olešník - Zahájí (1996, aktualizace 2005)

Generel dopravy pro sdružení obcí regionu „Růže“ (2000)

Posouzení možností parkování - sídliště Máj v Č. Budějovicích (1995)

Studie revitalizace sídliště Máj v Č. Budějovicích – dopravní část (2006)

Optimalizace dopravy na Pražském sídlišti v Pelhřimově (1996)

Dopravně - inženýrské posouzení ÚPnM České Budějovice (1999)

Regulace dopravy a režim parkování v centrální zóně Českých Budějovic (2002)

Dopravní prognóza IAD České Budějovice (2000, 2004)

Dopravně inženýrské posouzení dálnice D 3 na území Českých Budějovic (včetně křižovatek) (2005)

Dopravně inženýrské posouzení rychlostní silnice R 3 v úseku Dolní Třebonín (mimo) – Kaplice – Nažidla (včetně křižovatek) (2005)

Dopravně inženýrské posouzení České Budějovice, Pražské předměstí – Trojická (2005)

Dopravně inženýrské posouzení LIDL Vimperk (2003), Klatovy (2004), České Budějovice, Boženy Němcové (2005), Planá u Mar. Lázní (2006)

Návrhy řešení křižovatek, světelné signalizace včetně signálních plánů, expertizní posouzení křižovatek České Budějovice, Tábor, Strakonice, Třeboň, Klatovy, Vimperk, Jindřichův Hradec, Litvínovice, Sezimovo Ústí, Planá u Mar. Lázní a další