Dopravní inženýrství a dopravní plánování

  • koncepce rozvoje všech druhů dopravy, dopravní generely,
  • dopravní průzkumy směrové i profilové a dopravní prognózy,
  • dělba dopravní práce a nástroje jejího řízení, zásady městské dopravní politiky,
  • kapacitní posouzení pozemních komunikací a křižovatek, návrhy světelné signalizace,
  • analýzy dopravní nehodovosti včetně návrhů na odstraňování nehodových lokalit,
  • dopravní části územních plánů všech stupňů
  • pasporty pozemních komunikací
  • pasporty dopravního značení