Dopravní inženýrství a dopravní plánování

  • hlukové studie pro hluk z pozemní dopravy,
  • návrhy na odstraňování staré hlukové zátěže,
  • návrhy protihlukových opatření včetně projektové dokumentace