Dopravní inženýrství a dopravní plánování

  • dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.
  • spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby (část "E"), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).